ZÁKLADY PODNIKÁNÍ (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

BOZP

1

Formy a právní aspekty podnikání

15

Daňová evidence a daňový systém

64

Marketing a cenové kalkulace

16

Podnikatelský záměr a komunikace

24