VAZAČ BŘEMEN (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Úvodní informace

1

Bezpečnost a hygiena práce

4

Výklad ČSN a přepisů o vázání břemen

6

Praktická cvičení

28