ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (144 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

BOZP

2

Úvod do problematiky účetnictví

6

Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka

8

Problematika zásob

8

Finanční účty

20

Zúčtovací vztahy

16

Náklady a výnosy

16

Leasing, majetek, odpisování, rezervy

16

Závěrečné účetní operace

12

Daňová soustava

16

Komplexní příklad na PC

24