PRÁVO A BYDLENÍ (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV A MV)

Název semináře

Počet hodin

Bytové vlastnictví

8

Nájmy

8

Alternativní bydlení

8

Sociální bydlení

8

Exekuce (ve smyslu vystěhování)

8