POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Název semináře

Počet hodin

Bezpečnost IT

individuálně

CISCO

individuálně

Správa a konfigurace LAN

individuálně