OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADEL A JEŘÁBŮ S RUČNÍM POHONEM TŘÍDY "O"; 32 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Jeřáb – stroje a zařízení

4

Jeřáb – elektrická zařízení

5

Normy, vyhlášky a bezpečnost práce

4

Praktická cvičení

18