OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (JEŘÁBŮ S ELEKTRICKÝM POHONEM TŘÍDY "O"; 75 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Jeřáb – stroje a zařízení

7

Jeřáb – elektrická zařízení

8

Normy, vyhlášky a bezpečnost práce

8

Praktická cvičení

51