OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU ( RUČNĚ VEDENÝ; 24 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

 

Bezpečnost práce

1

 

Pravidla silničního provozu

1

 

Nauka o konstrukci

4

 

Mimořádné události (nehody)

2

 

Nauka o provozu

10

 

Praktická cvičení

6