OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU (PLOŠINOVÝ A TAHAČ; 32 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

 

Bezpečnost práce

1

 

Pravidla silničního provozu

6

 

Nauka o konstrukci

2

 

Mimořádné události (nehody)

2

 

Nauka o provozu

9

 

Praktická cvičení

12