MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (88 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

BOZP

2

Zákoník práce

6

Výpočet mezd

12

Povinnosti vůči OSSZ a ZP

8

Srážky, exekuce

4

Prohlášení a roční zúčtování

8

Cestovné

8

Daňová problematika mezd

16

Základy personalistiky

16

Praktické výpočty souvislých příkladů

8