Poučení BOZP

1 hodina

Sestavování části strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

120 hodin

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických  tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

88 hodin

Strojnictví – stroje a zařízení výrobních linek

15 hodin

Čtení technické dokumentace

32 hodin