METROLOGIE

Název semináře

Počet hodin

Praktická metrologie

individuálně

Způsobilost měřidel

individuálně

Školení na speciální měřící přístroje

individuálně

Školení metrologie pro správce měřidel

individuálně

Problematika tolerancí

individuálně