MARKETING (PRO ODBORNÍKY)

 

Název seminářePočet hodin
Tvorba marketingového plánu8
Praktické PR (Public Relations)8
Cílené využívání informací a práce s informacemi8
Product manager a jeho marketingová odbornost8
Marketingová komunikace - cyklus8
Účinná propagace v praxi moderní firmy8
Event Marketing8