MANIPULAČNÍ PRÁCE SE ZBOŽÍM VE SKLADU (104 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

80

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skaldovacích prostorech

24