MANAŽER PROJEKTU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení o BOZP

1

Řízení integrace projektu

31

Řízení rozsahu projektu

24

Řízení časového rámce projektu

16

Finanční řízení projektu

8

Řízení jakosti projektu

16

Řízení rizik projektu

8

Řízení změn v projektu

16

Řízení zdrojů projektu

16

Řízení informací a dokumentace v projektu

16