Poučení BOZP

1 hodina

Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek

56 hodin

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

95 hodin