DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

BOZP

1

Úvod do podnikání fyzických osob

3

Daňová evidence a daňová soustava

32

Mzdová evidence

4

Základy obsluhy PC

20

Komplexní příklad k daňové evidenci na PC

20