ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Základy pracovního a obchodního práva

7

Externí a interní komunikace

8

Telefonní komunikace

8

Hezky česky v pravopise i v komunikaci

8

Písemná a e-mailová komunikace

16

Úprava písemností podle normy

8

Zacházení s administrativními doklady

8

Vedení a řízení kanceláře

16

PC dovednosti

40