ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V PERSONALISTICE - AUTORIZACE

Právě jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další autorizaci (kulaté razítko) na provádění zkoušek u personálního oboru z Národní soustavy kvalifikací: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, ke kterému máme rovněž akreditovaný kurz, takže máte vše tzv. pod jednou střechou. Obor je ve třídě 6, která je druhou nejvyšší uplatněnou v naší soustavě kvalifikací (8. třídu nemá zatím u nás žádný obor), má č. 62-012-R a autorizace č. 2018/3.  Vzhledem k významu personalistiky ve firmách, jejímu neustálému vývoji a v neposlední řadě naší angažovanosti v Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s. je dobře, že tuto autorizaci máme. Kvalifikace je uznávána celostátně i mezinárodně v zemích EU. Informace k provedení zkoušky a případně akreditovaného kurzu směřujte na e-mail: sekretariat@petrotahal.cz. Ing. Eva Šodková, akreditace a autorizace.