ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V IT DOVEDNOSTECH

Společnost Petr Otáhal, a. s., právě obdržela od Ministerstva vnitra ČR schválení 7 akreditací týkajících se vzdělávání v oboru IT, a to Word, Excel, PowerPoint a Outlook v úrovních mírně pokročilí a pokročilí. Primárně jsou tyto kurzy určeny pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, ale najdou uplatnění i ve firmách všude tam, kde se zaměstnanci potřebují zdokonalit v používání těchto programů od Microsoftu. Výhodou je menší časová náročnost, protože všechny kurzy jsou jednodenní. Školí naši odborníci ve vedení počítačových kurzů – pan Dalibor Fanfara a pan Ing. Pavel Kiša. Vzhledem k interaktivnosti si účastníci budou moci získané znalosti ihned vyzkoušet na datech ze svého prostředí. Po absolvování kurzu obdrží Osvědčení o absolvování s celostátní platností. Požadavky na realizace směřujte na e-mail: sekretariat@petrotahal.cz. Ing. Eva Šodková, akreditace a autorizace.