WORD PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROŽNOV

Dne 27. 2. 2018 proběhl na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm první ze čtyř celodenních kurzů Wordu pro pokročilé, který byl určen pro zaměstnance úřadu. Cílem kurzu bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě textových dokumentů a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Proto jsme se zaměřili především na správné používání stylů, pokročilé možnosti číslování a práci s wordovskou tabulkou. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve Wordu. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.