VÝUKA SOUKROMÉHO PRÁVA V RÁMCI STUDIA MBA

Ve dnech 01.03.2018 a 02.03.2018 proběhla v Seminárním centru Akademie v Ostravě dvoudenní výuka soukromého práva v rámci studia MBA. Výuka byla zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí soukromého práva v rámci pracovních záležitostí posluchačů. Z oblasti práva soukromého byli posluchači seznámeni s vybranými instituty práva občanského a práva obchodního včetně právní úpravy obchodních korporací a dále s právní úpravou práva rodinného a pracovního. Součástí výuky byly i praktické příklady a zadání z oblasti občanského práva a práva pracovního, které umožnily posluchačům aplikovat teoretické znalosti do jejich každodenní praxe. JUDr. Lenka Mecová, advokátka a lektorka.