ŠKOLENÍ MISTRŮ, FUTABA CZECH

Ve dnech 19.-20.04.2017 proběhl v prostorách hotelu Brixen v Havlíčkově Brodě seminář Školení mistrů pro společnost Futaba Czech. Úvod semináře byl věnován roli mistra ve výrobní společnosti, kdy byla probírána témata jako co je důvodem existence firmy, proč je pro firmu důležitý zákazník, jak tržby a náklady ovlivňují vytváření prostředků pro stabilitu a rozvoj firmy a co z toho vyplývá pro výrobu, mistry a operátory. První velký blok byl věnován rozpoznání osobnostního nastavení a pracovního chování zaměstnanců, kde si účastníci vyzkoušeli několik metod pro rozpoznání typologie člověka a jak efektivně jednat s různými osobnostními typy. Součástí tohoto bloku bylo i používání různých způsobů řízení v závislosti na typu podřízeného pracovníka a konkrétní pracovní situace (situační management), popř. řešení disciplinárních pohovorů. Druhý blok byl věnován aktivnímu zapojování zaměstnanců do zlepšování, včetně vysvětlení základních principů štíhlé výroby a jejích klíčových nástrojů. Třetí blok byl věnován hodnotícím a rozvojovým rozhovorům vedoucím k rozvoji a vyšší motivaci řízených zaměstnanců. Cílem bylo nejen naučit účastníky jak komunikovat, ale i pochopit jejich roli ve výrobě a pochopit, proč společnost používá ve výrobě konkrétní nástroje (aby věděli nejen jak s kolegy komunikovat, ale co a proč komunikovat). Poslední blok se věnoval aktuálním trendům v oblasti výroby, spojených s filozofií Industry 4.0 (automatizace, robotizace, dopad na procesy, výrobu, zaměstnance …). Seminářem provázel lektor ing. Kamil Košťál, MBA.