SEMINÁŘ STRES A RELAXAČNÍ TECHNIKY

Dne 29.11.2017 proběhlo v salonku Harmony Club Hotelu v Ostravě jednodenní školení na téma „Stres a relaxační techniky“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou zátěžových situací, které vedou ke stresu, s důvody stresu a s jeho dopadem na psychiku člověka a s tím, proč stejná situace působí na každého z nás jinak. Dále jsme se zaměřili na stresové situace a na postupy, jak jim zamezit, jak jim čelit a jak je řešit. Úkolem školení bylo seznámit účastníky s problematikou a možnostmi předcházení stresu, s možnostmi jeho řešení a zejména s technikami, které od stresu ulevují. V průběhu kurzu byly na základě informací ze strany lektora a díky výborné spolupráci se všemi přítomnými diskutovány konkrétní situace, vedoucí k nepříjemnostem, zátěži v komunikaci a vyřizování úkolů, nebo dokonce ke stresu, někdy i dlouhodobému, který se kumuluje a vytváří následné problémy. Využily jsme skupinové výuky a společně řešili konkrétní každodenní situace a následně diskutovali o možných variantách přístupu a jejich optimálnosti pro dané prostředí. Všichni účastníci byli aktivní, výborně spolupracovali a téma vnímali jako vklad do reálných situací každodenní. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.