SEMINÁŘ STRES A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Ve dnech 5. a 6.4.2018 proběhlo v prostorách společnosti Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. školení na téma „Stres a prevence syndromu vyhoření“. Cílem školení bylo poukázat na nebezpečnost tohoto syndromu pro osobnost zaměstnance, pracujícího v sociálních službách, na jeho výkon, soustředění, psychickou stabilitu a motivaci. Zaměřeno bylo cíleně na specifika práce účastníků školení, vzhledem k nárokům a zátěži, které musejí opakovaně čelit. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní práci ve skupinách. Cílem bylo společně hledat účinné způsoby, jak zabránit vyhoření i syndromu tzv. vnitřní výpovědi, případně jak odvrátit jejich rozvoj a růst. Školení přiblížilo přítomným okolnosti vyhoření, jeho počátky a průběh, důvody, proč asi daný člověk začal „hořet“, možnosti obrany před tímto syndromem a postupy, jak se příznaků tohoto syndromu zbavit, když již u člověka započal. V průběhu školení byly na základě informací ze strany lektora a díky spolupráci se všemi přítomnými diskutovány konkrétní situace, vedoucí k únavě, demotivaci až vyhoření v pozici zaměstnance, který je v každodenním styku s dalšími lidmi a zajišťuje profesionální služby. Účastníci aktivně a spontánně diskutovali o některých stále se opakujících stresorech, které je vybíjejí a způsobují destrukční únavu. Společně s lektorkou účastníci hledali obranné postupy a účinné mechanismy jednání, chování, přístupu ke klientům i kolegům, podřízeným i nadřízeným, i řešení zátěže tak, aby dokázali předcházet vyčerpávajícím situacím, aby uměli jednat bez dlouhodobých citových důsledků a dokázali účinně relaxovat. Lektor. PhDr. Alena Sehnalová.