SEMINÁŘ KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

Dne 19.01.2018 proběhlo školení ke stavebnímu zákonu pro úředníky Statutárního města Přerov. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novelou stavebního zákona, zejména s těmi změnami, které zásadně mění dosavadní praxi při povolování staveb. Část semináře byla vedena formou workshopu, v průběhu kterého byly konkrétní dotazy zodpovídány lektorem s použitím příkladů z praxe i ukázkou vzorových výstupů. Z hodnocení akce vyplývá, že kombinace teorie a poznatků z praxe je zejména v oblasti stavebního zákona vítána.