SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 30. 11. 2017 proběhl v zasedací místnosti budovy Nové radnice v Ostravě seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v jednání s problémovými klienty. Cílem bylo probrat vhodné asertivní reakce u jednání a zvládání agresivity, doporučené přístupy k řešení konfliktu a také scénář domluvy. V průběhu semináře si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a  důležitost přizpůsobení reakce jednotlivým komunikačním typům. Jednotlivé poznatky byly probírané na konkrétních příkladech z praxe. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.