SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM, TENTOKRÁT V OPAVĚ

Dne 04.11.2017 proběhl v zasedací  místnosti budovy Magistrátu v Opavě seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v jednání s problémovými klienty. Cílem bylo probrat vhodné asertivní reakce u jednání a zvládání agresivity a doporučené přístupy k řešení konfliktu. V průběhu semináře si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a důležitost přizpůsobení reakce jednotlivým komunikačním typům. Jednotlivé poznatky byly probírané na konkrétních příkladech z praxe. Účastníci získané informace v závěru hodnotili jako přínosné. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.