SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Na konci března proběhlo ve školicí místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Jednání s problémovým klientem“. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou typologie problémových klientů a se způsoby jednání, které nám mohou pomoci předcházet zátěžovým situacím a konfliktům, případně je úspěšně řešit. Dozvědět se, jak můžeme předjímat potíže podle jednání a vystupování klienta a jak zajistit, abychom nezavdali příčinu k jeho negativnímu jednání a dozvědět se podrobnější informace o jednotlivých typech problémových lidí, kteří mohou být jejich klienty, a probrat způsoby jednání, které přítomným pomohou v jednání s nimi. Lektorka: PhDr. Alena Sehnalová.