S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU JIŽ 25 LET

I naše organizace je dlouholetým aktivním členem Hospodářské komory. Cituji z dopisu jejího prezidenta Vladmira Dlouhého: „Vážený pane, dnešní den je pro všechny členy Hospodářské komory České republiky významný, neboť slavíme 25. výročí svého vzniku. Rád bych vám co nejsrdečněji poblahopřál, a při této příležitosti i poděkoval za vaše aktivní členství. Naše Komora za uplynulé roky procházela úspěšným, ale i složitým obdobím. Mám dobrý pocit, podpořený odezvou od představitelů státu, politiků, partnerských svazů a v neposlední řadě významných tuzemských i nadnárodních firem, že jsme největším a respektovaným  zástupcem podnikatelů v české společnosti.  Se současným vedením HK ČR jsme navázali na úspěšnou minulost, na které jste se velkou měrou podíleli i vy, dlouholetí členové této instituce. Současně se nám podařilo, při dodržení všech zákonů a pravidel, vyřešit a případně zlikvidovat všechny minulé problémy. Někdy mám pocit, že nejsme schopni vyhovět všem požadavkům, vyslyšet každého člena a partnera, případně reagovat na vaše podněty. Podívám-li se však na přehled tiskových zpráv, které vydáváme, množství připomínek a našich komentářů k legislativě, poslechnu si zpětnou vazbu z podnikatelského prostředí, vidím výsledky anket, které organizujeme, pak špatný pocit zmizí. Vím, že je stále co zlepšovat, ale také považuji za správné se zastavit a reálně bilancovat.  Buďme zdravě sebevědomí a hrdí na to, kam se podařilo Komoru dostat. Opatrujme poselství našich dávných předchůdců z řad cechů a živnostenských společenstev. Buďme hrdi na tradici obchodních a průmyslových komor, na jejich myšlenky a ideály, bez kterých bychom se nedostali tam, kde jsme. Přemýšlejme také, jak postavení Komory do budoucna ještě více posílit a učinit ji přitažlivou pro všechny podnikatele a firmy v naší zemi.“ Petr Otáhal, předseda představenstva a. s. Petr Otáhal.