PRODLOUŽENÍ AUTORIZACE „LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám byla prodloužena autorizace na provádění zkoušek v oboru: “Lektor dalšího vzdělávání”, a to na dalších 5 let. Zkouška a přípravný seminář jsou určeny praktikujícím lektorům, kteří chtějí své znalosti a dovednosti potvrdit formálně. Zkouška se skládá z písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností. Autorizace má číslo: MSMT-3836/2018, kód kvalifikace je: 75-001-T a je zařazena ve třídě 7, která je nejvyšší prakticky uplatněnou v naší soustavě vzdělávání. Zkušebními komisaři jsou dlouholetí praktičtí odborníci v oboru andragogiky Bc. Petr Otáhal, MBA a Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog. Složení zkoušky je jako splnění kvalifikace uznáváno celostátně i mezinárodně v zemích EU. Informace k provedení zkoušky získáte na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Konkrétní termíny zkoušky a případnou realizaci akreditovaného kurzu dojednáte snadno na e-mailu: sekretariat@petrotahal.cz. Ing. Eva Šodková, akreditace a autorizace.