PRÁVNÍ NOVINKY V PERSONALISTICE

S oblíbenou advokátkou a lektorkou JUDr. Lenkou Mecovou pořádáme ve středu 21. března 2018 v Olomouci (Regionální centrum) a v úterý 27. března 2018 v Ostravě (Seminární centrum Akademie) odborný seminář nad aktuálními právními problémy v pracovních vztazích včetně informací k nedávným novelám a vývoji pracovního práva v letošním roce. Začínáme vždy v 09:00 h a předpokládaný konec semináře je ve 13:00 h. Vaše místa si snadno objednáte v sekci veřejné kurzy a konference.