POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

Dne 24.11.2017 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Přerov seminář týkající se právní úpravy trestněprávní odpovědnosti zaměstnance ve veřejné správě.  Semináře se zúčastnilo 38 zaměstnanců úřadu. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní praxi a účastníci získali mnoho teoretických i praktických poznatků z oblasti trestněprávní odpovědnosti zaměstnance, díky kterým lze do budoucna předcházet trestní odpovědnosti. Lektorka: JUDr. Lenka Mecová.