MBA - STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 12.-13.4.2018 proběhl ve školicích prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Nově bylo do modulu zařazeno téma nové ekonomiky, tj. umělé inteligence, automatizace a robotizace apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajistit, aby strategie nezůstala pouhým teoretickým dokumentem, ale aby přinesla reálné výsledky. Hlavními tématy bylo převedení strategických cílů do konkrétních úkolů, nastavení odpovědností za jejich realizaci, zapojení zaměstnanců do jejich implementace, nastavení hodnotících ukazatelů poměřujících úspěšnost realizace, zajištění pravidelné zpětné vazby a další související témata. Probrali jsme rovněž začlenění realizace strategie do firemní organizační struktury a několik jednoduchých a efektivních nástrojů, umožňujících řízení a sledování procesu realizace a zapojení zaměstnanců (zjednodušené principy projektového řízení). Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe. Účastníci uvítali především řadu inspirativních příkladů a možnost výměnu zkušeností napříč obory podnikání svých firem. V závěru semináře byly shrnuty klíčové body, probrané ve všech čtyřech modulech a dohodnuta témata diplomových prací. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.