JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

V úterý 05.12.2017 proběhlo školení první pomoci na Magistrátě města Ostravy. Školení absolvovali lidé z různých pracovišť, jako informační odbor, exekutorský a další… Cílem školení bylo vyzkoušet si první pomoc praktickými metodami. Naučením a připomenutím základních obvazových metod s obvazovými materiály jako je trojcípý šátek, osvětlit základy anatomie člověka či vysvětlení funkcí orgánů v těle. Velká část školení byla určena pro praktický nácvik, ale bohužel se to nikdy neobejde bez teorie. Školení proběhlo ve velice přátelském prostředí díky, kterému školení uběhlo opravdu rychle. Děkuji všem přítomných. Bc. Roman Bortlíček, lektor.