EXCEL PRO MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROV

Ve pátek 1. 12. 2017 proběhl na Magistrátu města Přerov třetí celodenní kurz zaměřených na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na číselné řady, vzorce, funkce a filtrování dat. Kurz jako vždy probíhal v příjemné atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci a které jim tuto práci znatelně urychlí a zjednoduší. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.