Závazné termíny pro studium MBA

Zahájení studia

06.02.2014

Ukončení studia

31.12.2014

Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru

30.06.2014

Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru

30.11.2014

Termín pro určení a přidělení diplomové práce

31.08.2014

Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce

31.08.2014

1. termín pro odevzdání diplomové práce

11.12.2014

2. termín pro odevzdání diplomové práce

06.01.2015

1. termín pro obhajobu diplomové práce

17.12.2014

2. termín pro obhajobu diplomové práce

12.01.2015

Slavnostní předání diplomů a vyřazení studentů ze studia

13.01.2015