TESTY I. SEMESTRU STUDIJNÍ SKUPINY 17 B

Ve čtvrtek 1. června 2017 budou probíhat závěrečné testy prvního semestru studijní skupiny MBA 17 B. Jedná se o prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchodního a marketingového řízení a práva. Petr Otáhal