TERMÍNY STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 – PODROBNÝ ROZPIS

Zahájení studia

18.09.2014

Ukončení studia

31.07.2015

Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru

31.01.2015

Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru

30.06.2015

Termín pro určení a přidělení diplomové práce

31.03.2015

Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce

31.03.2015

1. termín pro odevzdání diplomové práce

16.07.2015

2. termín pro odevzdání diplomové práce

13.08.2015

1. termín pro obhajobu diplomové práce

23.07.2015

2. termín pro obhajobu diplomové práce

20.08.2015

Slavnostní předání diplomů a vyřazení studentů ze studia

21.08.2015