VERONIKA PAŠKOVÁ, PERSONALISTKA SPOLEČNOSTI EFTEC

Všechna realizovaná školení proběhla na vysoké úrovni. Lektoři jsou odborníky z praxe, kteří vychází z potřeb firmy, dosavadních znalostí a očekávání účastníků. Účastníci kurzů byli spokojeni, z hodnocení školení oceňovali odbornost a především praktické ukázky a modelové situace. Vzhledem k dosavadním zkušenostem budeme rádi i nadále s firmou Petr Otáhal, a. s. spolupracovat při dalším vzdělávání našich zaměstnanců.