MILAN RATIBORSKÝ, ŘEDITEL AXTONE S. R. O.

Vzdělávání bylo realizováno na téma Školení první pomoci a bylo financováno vlastními zdroji. Vlastní školení bylo poučné a splnilo očekávání našich pracovníků, zejména praktické ukázky s odzkoušením probraných témat bylo hodnoceno velmi pozitivně.