MGR. VLADIMÍRA ODEHNALOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Při prealizaci vzdělávání na téma Zdravotnické právo a trestní odpovědnost vedoucího pracovníka na službách poskytovaných společností Petr Otáhal, a. s. hodnotíme profesionální přístup, vstřícnost a kvalitní lektorský tým.