MGR. JIŘÍ LÍBAL, VEDOUCÍ REFERENT VZDĚLÁVÁNÍ RUBENA, A. S.

Se společností Petr Otáhal, a. s., jsme byli spokojeni a vysoce hodnotíme její odbornost, zkušenosti lektorského týmu včetně snahy a ochoty lektorů řešit konkrétní dotazy a problémy z praxe.