MGR. JIŘÍ LÍBAL, REFERENT ODDĚLENÍ VÝCVIKU, RUBENA A. S.

Jednodenní kurz byl postaven na základě individuálních požadavků a potřeb firmy a pan Ing. Bena úkol zvládnul na několik jedniček s dlouhou řadou hvězdiček. Pro účastníky byl absolutně srozumitelný, perfektně připravený s okamžitou reakcí na doplňující otázky.  Takový přístup k realizaci kurzu je zcela profesionální. Efektivita a účinnost je ještě zesílena a podpořena praktickou zkušeností lektora. Ještě jednou děkujeme.