MGR. DANA DAVIDOVÁ, VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Vzdělávání proběhlo v prostorách úřadu a bylo zaměstnanci úřadu, vedením úřadu i členy zastupitelstva hodnoceno velmi pozitivně. Přednášející měla velmi profesionální úroveň, uváděla příklady ze své praxe vztahující se k tématu školení a na dotazy velmi rychle a fundovaně reagovala. Do budoucna počítáme s dalším školením.