LENKA BAYEROVÁ, VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ÚTVARU NOSTA S. R. O.

Včera proběhlo první školení na téma Vedení stavebního deníku. Lektor byl výborný, musím dodat, že jej moc chválily i dvě paní, které přišly z ÚP na kontrolu, říkaly, že by jej vydržely poslouchat hodiny, přestože dané problematice vůbec nerozumí.