JUDR. EVA KALOUSKOVÁ, TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Seminář Hezky čeky - e-mailová komunikace byl pro zúčastněné zaměstnance města přínosem. S obsahem semináře a pracovním nasazením lektorky byli všichni velice spokojeni.