IVETA FRIEDLOVÁ, PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA MORAVSKÝCH KOVÁREN, A. S.

V letošním roce jsme čerpali dotace z fondů EU za účelem vzdělávání našich zaměstnanců v dělnickcýh profesích (jednalo se o program "Vzdělávejte se!" pozn. admin.). Školení probíhalo ve dvou etapách a celkem se proškolilo 372 zaměstnanců.... Díky velmi nadstandardní spolupráci s paní Ing. Denisou Obrtelovou (manažer projektu) a panem Ing. Jaroslavem Pávkem (lektor projektu) se nám podařilo všechna školení zorganizovat bez jakýchkoliv komplikací. Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat za velmi profesionální přístup....