ING. THEODOR SOJKA, TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV

Vzdělávací akce na téma "Time Management, řízení času" se zúčastnili všichni vedoucí zaměstnanci úřadu nebo jejich zástupci. Všichni s velkým zaujetím naslouchali a zapojili se do interaktivního styl výuky. Zjistili, jak zvýšit pracovní efektivitu, jací jsou zloději času, seznámili se s analýzou využití času, systémem porad a efektivním přenosem informací v průběhu pracovního dne. Osvojili si systém delegování a pověřování plněním úkolů. Dali si do souvislosti  systém plánování a řízení času zvyšující osobní a firemní efektivitu se stresem. Jako účastník a vedoucí úředník mohu říci, že vzdělávací akce naplnila naše cíle a očekávání.