ING. LUDĚK NIČE, VEDOUCÍ KANCELÁŘE ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

V rámci realizace semináře Trestněprávní odpovědnost vedoucího úředníka může Olomucký kraj uvést, že zakázka byla realizována v souladu s našimi požadavky, realizace celého procesu probíhala bez problémů, se vstřícným přístupem ze strany společnosti. Oceňujeme také zpracování závěrečné zprávy, která obsahovala mj. i fotografický materiál ze semináře, zpětné vazby od účastníků a dobře zpracované zhodnocení semináře dle získaných zpětných vazeb od účastníků.